Általános Adatvédelmi Szabályozás

TÁJÉKOZTATÓ

a Smart Hotel Budapest által végzett személyes adatnak minősülő adatok gyűjtéséről és kezeléséről

 

TISZTELT VENDÉGÜNK! TISZTELT LÁTOGATÓNK!

A Smart Hotel Budapest a 1062 Budapest, Lövölde tér 4. szám alatt található 4 csillagos, teljes körű szolgáltatást nyújtó, saját pincével és wellnessfürdővel rendelkező szálloda (továbbiakban: „Szálloda”). A szálloda üzemeltetője a (továbbiakban : „Adatkezelő”) a LaraDom Kft.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Szálloda szolgáltatásait igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó, illetve a Szállodába látogató, annak területére belépő és ott tartózkodó természetes személyek /a továbbiakban együtt: „Érintettek”/ részére – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – az Adatkezelő tájékoztatást adjon az általa szállodai szolgáltatások nyújtásával összefüggésben gyűjtött, személyes adatnak minősülő adatok kezeléséről, az adatkezelés céljairól, jogalapjairól, az adatkezelő és adatfeldolgozó(k) személyéről és elérhetőségeiről, az adatkezelésre vonatkozó alapvető információkról.

A Tájékoztató célja továbbá, hogy az Érintettek:

Tájékoztatónkban arra törekszünk, hogy közérthető és áttekinthető formában foglaljuk össze a fentiek ismertetését annak érdekében, hogy a velünk kapcsolatot teremtő Vendégeink, Látogatóink (Érintettek) fel tudják mérni, hogy a Szállodával történő kapcsolatfelvétel, kommunikáció, illetve valamely szolgáltatásunk igénybevétele során személyes adatnak minősülő adataik  rögzítése, tárolása és az azokon végzett egyéb adatkezelési műveletek  milyen hatással járhatnak információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra.

 1. Adatkezelő

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok:

Adatkezelő adatkezelési tevékenységét a vonatkozó hatályos Európai Uniós, valamint nemzeti jogszabályok alapján, így elsősorban:

rendelkezései szerint látja el, figyelemmel a szállodai tevékenység folytatásának feltételeit meghatározó egyéb jogszabályokra is.

Adatkezelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát egyoldalúan módosítsa, különösen abban az esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok változása, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által – a jogszerű adatkezelési gyakorlat elősegítése érdekében – kiadott Ajánlásokban rögzítésre kerülő útmutatók azt indokolják.

A Tájékoztató módosítása esetén  kellő időben gondoskodunk arról, hogy a változásokról előre értesítsük az Érintetteket.

Tájékoztató elhelyezésre került a Szálloda www.smarthotelbudapest.hu honlapján (a weboldal megnyitása után, a fejlécben található „Adatvédelmi tájékoztatás” címre kattintva érhető el jelen Tájékoztató pdf. formátuma), valamint az nyomtatott formában is az Érintettek rendelkezésére áll a Szálloda recepcióján.

 1. Egyes adatkezelések

 

 

 

Mindazon természetes személyek, akik bármely, a Szállodával, vagy a Szálloda által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő információ megszerzése érdekében szóban és/ vagy  írásban (beleértve az elektronikus elérhetőségeket is) személyes adataik megadásával felveszik a kapcsolatot Adatkezelővel.

 

személyes adat az adatkezelés célja
név Az Ön azonosításához, valamint a megfelelő kapcsolattartáshoz szükséges.
e-mail cím A megkeresésében kért információ megadása, eljuttatása érdekében szükséges.
telefonszám Ön nem köteles megadni telefonszámát, azt akkor kezeljük ha a válaszadást rövid úton kéri, illetve a rövid úton való tájékoztatás lehetőségét az adat megadásával biztosítja.
információkérés során megadott egyéb, személyes adatnak minősülő adat (pl. telefonszám, életkor, gyermekek száma, kora stb.) Önnek nem szükséges megadnia a fentieken túl egyéb személyes adatokat, de amennyiben megad ilyen adatokat, az  információ igényének pontosabb kiszolgálását és teljesítését segítheti.

Hivatkozott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, mely hozzájárulását megadottnak tekintjük azzal, hogy Ön személyes adatai megadásával megkeresett minket.

A jelen pontban meghatározott céllal kezelt adatokat Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelés céljának megvalósulásáig (kérdésének, információ igényének megválaszolásáig) kezeli.

Hozzájárulását bármikor – a reception@smarthotelbudapest.com e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, a kérdéseire vonatkozó információkat nem tudjuk Önnek átadni, illetve egyéb igényének nem tudunk eleget tenni.

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. lph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.1.2. pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. lph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.1.2. pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

 

 

 

Minden természetes személy, aki ajánlatkéréssel fordul a Szállodához.

személyes adat az adatkezelés célja
név Az Ön azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges.
e-mail cím Az ajánlatkéréssel összefüggő eljárás és a kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges.
telefonszám Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja, akkor a  szolgáltatásaink igénybevételével összefüggő kérdések megválaszolása érdekében telefonon keresztül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

  

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint adatai a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek (pl. ajánlat, szerződés előkészítése stb);

 

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az Ön által kért ajánlat érvényességi idejének lejáratáig kezeljük, illetve őrizzük meg.

Hozzájárulását bármikor – a reception@smarthotelbudapest.com e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatot nem tudunk Önnek adni.

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.2.2. pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.2.2. pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

 

 

Minden természetes személy, aki a Szálloda szolgáltatásai vonatkozásában foglalással él.

 

Online, telefonon, vagy személyesen leadott szálláshely foglalás esetén az alábbi személyes adatokat kérjük Öntől:

személyes adat az adatkezelés célja
név (keresztnév,ve-zetéknév) Az Ön adatbázisban (hotel management system) történő azonosításához, kapcsolattartáshoz, valamint visszterhes szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges szerződés megkötéséhez és számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges. (számlázás)Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele.
lakcím (utca, házszám, város, ország, irányító szám) Az Ön azonosításához, kapcsolattartáshoz, valamint visszterhes szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges szerződés megkötéséhez, illetve számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges. (számlázás)Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele.
e-mail cím A foglalási eljárás eredményes és hatékony lebonyolításához szükséges kapcsolattartás biztosításához szükséges.Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele.
telefonszám A foglalással összefüggő kommunikáció gyors, hatékony lebonyolítása érdekében szükséges, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével összefüggő kérdések megválaszolása érdekében telefonon keresztül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele.
érkezés várható időpontja (óra/perc) Ezen információ megadása nem kötelező, de amennyiben megadja, az segítséget nyújt számunkra a foglalással érintett szoba előkészítésének, az igényelt szolgáltatások megfelelő időben, legmagasabb szinten történő biztosítására.
szobák/felnőttek/gyer-mekek száma Az adatok megadása a foglalási igény kiszolgálásához szükséges.
egyéb a foglalással/érkezéssel összefüggő fontosabb adatok Ezen információk megadása (esetleges személyes adatok további közlése) nem kötelező, az Ön által opcionálisan közölt adatok kizárólag személyes kérésének, igényeinek kiszolgálásához szükségesek.
anyja neve Az adat megadása foglaláskor nem kötelező, de legkésőbb a szálláshelyre történő bejelentkezéskor a vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kötelező megadnia azokat.
neme
országba lépés helye és a belépés időpontja
Vízum/személyazonosí-tásra alkalmas okmány tipusa száma
Látogatás célja
Fizetési mód A visszterhes szolgáltatás ellenértéke megfizetésének hatékony lebonyolításához szükséges, megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Bankkártya adatok(kártya tulajdonos neve, kártyaszám,

kártya tipusa,

érvényesség ideje,

kártya CVV)

Előlegfizetés esetén a befizetés azonosításához és a szükséges intézkedések megtételéhez szükséges. ( a foglalás biztosítása, illetve a foglalás végösszegének, vagy egy részének lehívása lemondástól függetlenül)

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, további jogalap, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (érvényes foglalás, azzal összefüggő pénzügyi kötelezettségek teljesítése  stb);

 

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, amennyiben visszterhes szolgáltatás igénybevételére kerül sor, ez esetben a hatályos számviteli előírásokban meghatározott ideig. (jelenleg 8 év)

Hozzájárulását bármikor – a reception@smarthotelbudapest.com  e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét, valamint a szolgáltatás igénybevétele esetén a hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében bizonyos személyes adatok továbbiakban is kezelhetőek.

Amennyiben hozzájárulását visszavonja, szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni.

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.3.2. pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.3.2. pontban megadott adat tárhely szolgáltatás
thePass Kft. 1061 Budapest, Király u. 30-32. A. ép. 105. bármely és valamennyi, a 3.3.2. pontban megadott adat cloud hotel management rendszer üzemeltetés (Sabee app)

 

 

Minden természetes személy, aki a Szálloda vendégeként szálláshely szolgáltatást vesz igénybe.

 

személyes adat az adatkezelés célja
név (családi és utónév); születési családi és utónév ;                 előző családi és utónév ;    aláírás A vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségeink teljesítéséhez, továbbá az Ön, mint szerződő fél beazonosításához szükséges;
születési hely és idő;
nem
 anyja születési családi és utóneve
állampolgárság (állampolgárságok) , vagy hontalan státusz
utiokmány /személyi azonosító okmány tipusa,száma
érkezés és távozás időpontja
lakcím
telefonszám Az Önnel történő kapcsolattartáshoz szükséges.
e-mail cím

Szállodánk a jelen pontban felsorolt személyes  adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, a teljesítés igazolása, továbbá az Ön beazonosítása és kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatói kötelezettségekre vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése, szerződéses jogviszonyt megalapozó szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél, valamint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, továbbá az Ön hozzájárulása, melyet a Szállodánkkal szerződő partner a munkavállalói, közreműködői vonatkozásában maga szerez be.

A jelen pontban meghatározott céllal kezelt adatokat Adatkezelő a számvitellel és adózással érintett dokumentumokat illetően 8 évig, egyéb tekintetben a szerződéses jogviszony fennállását követő 6 évig őrzi meg ( pl. idegenforgalmi adót érintő bejelentési kötelezettség körébe tartozó adatok)

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.4.2. pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.4.2. pontban megadott adat tárhely szolgáltatás
thePass Kft. 1061 Budapest, Király u. 30-32. A. ép. 105. bármely és valamennyi, a 3.4.2. pontban megadott adat cloud hotel management rendszer üzemeltetés (Sabee app)

 

 

 

Minden természetes személy, aki a szálloda szolgáltatásaival összefüggésben az erre kialakított nyomtatványon értékelést ad, valamint véleményét/panaszát más úton, akár szóban, akár írásban közli.

személyes adat az adatkezelés célja
Név A szolgáltatásunkat értékelő, véleményező, vagy azzal összefüggésben panaszt megfogalmazó személy azonosítása, kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása, beleértve a panasszal kapcsolatosan tett intézkedésekről történő tájékoztatást is.
e-mail cím
aláírás
egyéb, panasz során az Érintett által közölt személyes adat A panasz tényszerű, teljes körű kivizsgálásának biztosítása, mely az Érintett által előterjesztett „tartalmi” elemek jelentősen befolyásolhatnak. .

 

A Szálloda által nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos észrevételek összegyűjtése, ügyfél elégedettség mérése, értékelése, továbbá a panaszok megfelelő kivizsgálása, kezelése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, mely hozzájárulása egyben alapja annak, hogy szükség esetén Szállodánk a kérésére további intézkedéseket tegyen panaszának megfelelő kezelése, illetve orvoslása érdekében.

 

A 3.5.2 pont szerinti adatait 1 évig, panasz esetén a panasz előterjesztésétől, illetve a panaszra adott válasz megadásától számított 5 évig őrizzük meg.

 

A 3.5 pont szerinti adatkezelés vonatkozásában adatfeldolgozó bevonása kizárólag az elektronikus úton előterjesztett, panasznak minősülő beadványok kezelése érdekében, annak  technikai háttere biztosítása céljából történik.

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.5.2. pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.5.2. pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

 

 

 

Minden természetes személy, aki a szálloda épületébe, illetve annak kamerával felszerelt területére/épületrészébe lép.

  

személyes adat az adatkezelés célja
képmás, beleértve az érintett öltözetét, mozgását, viselkedését Személy- és vagyonvédelem, a jelentős értéket képviselő eszközök, illetve a szállóvendégek értékeinek a védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése, megakadályozása és felderítése (az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok és egyéb szervek eljárásaiban felhasználható bizonyítékok biztosítása)

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a Szálloda Recepció munkatársaitól kaphat, vagy amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van a reception@smarthotelbudapest.com e-mail címen kérhet információt.

A kamerarendszer használatának célja, hogy a Szálloda területén kamerafelvételek rögzítésével biztosítsuk a személy- és vagyonbiztonság megőrzését, a vészhelyzetek (műszaki és egyéb okból bekövetkező veszélyes helyzetek) , jogsértő cselekmények megelőzését, megakadályozását és felderítését, továbbá a Szálloda és Vendégei vagyoni értékeinek védelmét.

A felvételek a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértések, különösen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban szolgálhatnak jogvédelmi eszközként akár az Érintettek, akár a Szálloda számára, ezen esetekben a kamerafelvételek a jogérvényesítés során felhasználhatóak  a törvényi rendelkezések és lehetőségek keretei között.

Az egyes kamerák által megfigyelt területrészek helye (a kamerák telepítésének helye és látószöge) és az egyes kamerák használatának célja és indoka, külön kamera-térképen került pontos meghatározásra, melyek a Szálloda információs pultjánál nyomtatott formában is rendelkezésre állnak.

Az adatkezelés jogalapja a Laradom Kft. – mint a szálloda felelős üzemeltetőjének – személy-és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeke, mely jogos érdekét adatkezelő érdekmérlegelési teszt elvégzésével támasztotta alá. Az adatkezelés egyben a Szálloda vendégeinek, látogatóinak jogos érdekeit is szolgálja.

 

A zárt láncú kamerarendszer felvételének rögzítésétől számított 30 (harminc) naptári nap /azaz 30 x 24 óra/, mely határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul (automatikusan) törli a kamerarendszer úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A kamerarendszer által készített képfelvételek tárolásának helye: a Szálloda épületében elhelyezett szerver berendezés.

A Szálloda üzemeltetője, mint Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintetteknek a kamerarendszer által rögzített személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag Adatkezelő ügyvezetője, vagy az általa felhatalmazott személy és az engedélyezett – 3.6.8. pontban megjelölt –  adatfeldolgozó férhet hozzá, ez utóbbi kizárólag a kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződéséből fakadó kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben.

Az adatok megismerésére felhatalmazott személy(ek) a felvételeket  az életet-, testi épséget-, vagy egészséget veszélyeztető helyzetek megelőzése és az ilyen helyzetek mielőbbi elhárítása érdekében, továbbá vagyonvédelmi okokból a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása, valamint ez elkövető(k) felderítése érdekében, mellőzhetetlen esetben jogosult(ak) megismerni, és a felvételeket csak az Érintett, az Üzemeltető, bíróság, szabálysértési- vagy más hatóság részére továbbíthatja(k).

Harmadik fél, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 30 (harminc) napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

A kamerarendszer által készített felvételek hatóság, bíróság részére történő átadására kizárólag jogszabályban kötelezően előírt esetekben, és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor.

Az adatok korlátozásáról és átadásáról/továbbításáról (mely utóbbi a korlátozás tárgyát képező kamerafelvételek mobil adathordozón /USB, DVD/ történő átadását jelenti) adatkezelő erre a célra rendszeresített nyilvántartást vezet. A felvételeket az átadás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

Amennyiben az adatkezelőhöz intézett, a kamerafelvétel törlésének megakadályozására – azaz a felvétel korlátozására – irányuló megkeresés a felvételek 30 napos tárolási idejének lejárta előtt érkezik hozzánk, korlátozzuk (külső adathordozóra másoljuk) a kért felvételt, s azt a jogosultság igazolása után adjuk át az adatigénylőnek.

Amennyiben a korlátozást igénylő személy vagy hatóság, bíróság a korlátozásra irányuló igényének beérkezésétől számított 6 (hat) hónapon belül nem jelentkezik a korlátozás tárgyát képező adatok átvétele vagy részére történő megküldése érdekében, a 6 hónapos időszak letelte után haladéktalanul megsemmisítjük a korlátozás tárgyát képező adatokat (kamerafelvételeket).

A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet készítünk, melynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

A Szálloda bejáratainál piktogram hívja fel a figyelmet a kamerarendszer alkalmazására, melyen feltüntetésre került az Adatkezelő (Szálloda) elérhetősége is.

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.6.2. pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.6.2. pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

Szállodánk elérhető a közösségi oldalakon is. (Facebook, Instagram, Twitter)

A közösségi oldalak üzenőfalon közzétett hírfolyamaira Ön az oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket.

Szállodánk előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján (feliratkozás) közösségi oldalon létrehozott profiljához hozzáférhet, de azt adatkezelési céllal nem rögzíti, illetve azzal adatkezelési műveletet nem végez.

A Facebook, Instagram és Twitter tőlünk független, külön adatkezelő, az általuk folytatott adatkezelésről az alábbi linkeken kap tájékoztatást.

Bizonyos webhelyek sütiket használnak a működtetésük, használatuk megkönnyítése, az ott végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Az Adatkezelők a sütiket a következő célból használhatják

Szállodánk a weboldal működtetéséhez nem alkalmaz sütiket.

A 3.7 pontban hivatkozott közösségi oldalak, mint önálló adatkezelők által alkalmazott sütikről a hivatkozott pontban megadott adatkezelési tájékoztatókban olvashat.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja valamely weboldal funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

 

Szállodánk, mint adatkezelő  belső szabályozással (adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, hozzáférési jogosultságokra vonatkozó szabályok meghatározásával), a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, szervezési és oktatási intézkedésekkel gondoskodik a megfelelő adatvédelemről.

Az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választjuk meg és úgy üzemeltetjük, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Ön, illetve más Érintettek számára:

 1. a hozzáférés (rendelkezésre állás),
 2. a hitelesség,
 3. az adatok változatlansága (integritása)
 4. a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

Az adatkezelés során biztosítjuk az informatikai rendszer:

Informatikai rendszerünk és hálózatunk magas szinten védett a számítógépes betörések ellen.

 

 

Szállodánk biztosítja, hogy az Ön személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság megkereshetik Adatkezelőt az adatkezeléssel kapcsolatosan, adatok átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett. Adatkezelő a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett számára minden esetben lehetővé tesszük a Rendeletben és az Info Tv-ben biztosított jogoknak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.

 

Kérelmének jogalapját nem szükséges igazolnia, az adatvédelemhez kapcsolódó jogok a természetes személyek alapjogai közé tartoznak.

Igen, azonosítása szükséges! Az azonosíthatóság hiánya a kérelem megtagadásához vezet.

Az azonosítás történhet:

(kérjük, hogy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmány másolatát ne küldje meg , tekintettel arra, hogy az elektronikus levélben történő okmány küldés nem azonosítja az Érintettet/Önt, viszont szükségtelen adatkezelést eredményez!) 

 

Igen, a kérelem tárgyát képező adattal való kapcsolatára szükséges hivatkoznia! A pontos és egyértelmű kapcsolatra hivatkozás nélkül a kérelmének teljesítése megtagadható.

 

 

Ön, mint Érintett a kérelmét Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt postai címére küldött levéllel, vagy megadott e-mail címünkre küldött elektronikus (e-mail) üzenettel, vagy személyesen terjesztheti elő (szóbeli kérelemről jegyzőkönyv kerül felvételre).

Ön, mint érintett, jogosult :

  

Az Érintettnek a másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 15. Cikk (4) bekezdés). (így pl. a kamerafelvétel másolat kiadására vonatkozó kérelem akkor teljesíthető, ha a kamerafelvételen az Érintetten kívül más személy nem szerepel, vagy a további személyek felismerhetetlenek, vagy felismerhetetlenné tételük („kitakarásuk”) technikailag indokoltan elvárható és megoldható.

Ilyen tárgyú kérelem kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben tagadható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén közöljük Önnel, hogy a kérelme megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor, egyben tájékoztatjuk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az Érintetti kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha  az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az üzletszerzési céllal kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatait jogellenesen kezeljük;
 5. a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem teljesíthető, ha az adatkezelés jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

a)        ha mint Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy  ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát;
 1. ha az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 1. ha Szállodánknak, mint adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 1. ha Ön, mint Érintett tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Szállodánk jogos indokai elsőbbséget élveznek -e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Szállodánk előzetesen tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Az Érintett erre irányuló igényétől függetlenül is sor kerülhet az adatkezelés korlátozására, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben :

 1. ha a felügyleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendeli,
 2. ha adatkezelőt az arra jogosult hatóság, bíróság kötelezi a korlátozásra
 3. az adatkezelő döntése alapján, ha megítélése szerint az adatok törlése sértené az Érintett, vagy harmadik fél jogos érdekeit (így különösen, ha az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges /pld. vizsgálat vagy eljárás lezárásáig/).

 

 1. körülményeiről,
 2. hatásairól és
 3. az elhárítására megtett intézkedésekről.

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti az ennek időpontját megelőző, hozzájáruláson alapult adatkezelés jogszerűségét.

 

 

Ön, mint Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ide értve a GDPR-ban meghatározott „profilalkotást” is.

Tiltakozás esetén Szállodánk, mint Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Szállodánk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja.

Jelen Tájékoztatóval felhívjuk a tisztelt figyelmét, hogy – a Tájékoztató 3.6.3. pontjában meghatározott adatkezelési célokra, valamint az adatkezelés 3.6.5. pontjában meghatározott jogalapra (jogos érdek) tekintettel – a tiltakozása leginkább az esetben lehet megalapozott, ha a kifogásolt adat(kezelés) valamely okból jogellenes volt /pld. olyan helyről készült a kamerafelvétel és sértette  jogait, amelyet a jogszabályi rendelkezések alapján tilos kamerával megfigyelni / pld. mosdó, illemhely/).

Szállodánk lekésőbb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15 – 22. cikk szerinti kérelme alapján foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve, a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján/) két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról Szállodánk az eljárásra nyitva álló határidőn belül köteles értesíteni az Érintettet a meghosszabbítás okának megjelölésével.

 

 

PANASZ ELŐTERJESZTÉSE:              

javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen a Adatkezelőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

A Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme a jelen Tájékoztató Bevezető Részében olvasható!

HATÓSÁGI ELJÁRÁS

KEZDEMÉNYEZÉSEaz Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményez-

het, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Adatkezelő megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.

Az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

telefonszáma: +36 (1) 391-1400,

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu,

honlapjának címe: http://naih.hu

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:            

Amennyiben Ön, mint Érintett nem ért egyet a kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésünkkel, vagy a ránk vonatkozó kötelező válaszadási határidőt elmulasztjuk, Önt – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A pert az Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy      tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze a Tájékoztató Bevezetőjében megjelölt telefonszámon, vagy e-mail címen, vagy írásban a Szálloda postai címére küldött levélben.

 

Laradom Korlátolt Felelősségű Társaság

a Smart Hotel Budapest üzeme